Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΚΑΠΟΤΕ ...


Πάμε που δεν πάμε, ούτε για βόλτα, τουλάχιστον ας κάνουμε όρεξη.
Φάτε μάτια ...αναρρήχηση και λόγους για να κάνεις αναρρήχηση. Επιλογή HD (High Definition)
και full screen επιβάλλεται.