Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

...POST MORTEM ANALYSIS...
Μετά το προηγούμενο αλλά και
το παρόν οπτικοακουστικό υλικό
και ενώ όλοι συμφωνούμε ότι είναι
εύκολο "κατόπιν εορτής" ή μάλλον
"κατόπιν της πίπας" να κάνουμε τους
αναλυτές θα μου επιτρέψετε ...για τα
πρακτικά.
Έκανα λάθος ένα ρέμα !!! Ο Γεράσιμος 
είχε δίκιο για το ανάποδης κατεύθυνσης 
μονοπάτι. Βλέπε δίπλα και παρακάτω.
Αυτό που δεν κάναμε ήταν να δούμε
στο χάρτη που θα μπορούσαμε να
είμαστε αν είχε δίκιο ο Γεράσιμος και
όχι εγώ. Δεν αρκεί δηλ. νάχω συνέχεια
τον χάρτη για 8χλμ και εκεί που υπάρχει διχογνωμία να μην υποστηρίζεται η
διαφορετική -αλλά σωστή αυτή τη φορά
- άποψη στο χάρτη !
Είναι φανερό ότι και στο μέλλον θα σας παρασύρω σε λανθασμένες διαδρομές 

αν αφήνετε μόνο σε μένα τη χρήση του χάρτη στα σημεία που χάνουμε το μονοπάτι. Σε
τέτοια σημεία χρειάζονται οι αντικρουόμενες γνώμες να ελέγχονται ώστε να απορριφθούν
οι λανθασμένες και να καταλήξουμε στο καλύτερο σενάριο - δε λέω στη σωστή διαδρομή !
Σε ότι αφορά στο υποδιέστερο θέμα
του μήκους διαδρομής... Κάναμε 15 Χλμ
από Κανταλίδι πούναι άλλα 5 χλμ
μπρος-πίσω απ΄τη Μόλα.
Αν φεύγαμε από Μόλα και πηγαίναμε
Ντράσιζα - απ΄τη διαδρομή πούχα αρχικά σχεδιάσει - και με επίσκεψη στον Πύργο Λοιμικού πούναι 700+700μ θα κάναμε
16,8Χλμ δηλ. χωρίς Πύργο 15,4 Χλμ !Χτυπήστε πάνω στις σχετικές λέξεις, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ και ΓΙΝΟΜΕΝΗ  
και μετά επιλέξτε Other Maps και OpenStreet Map για να δείτε τα μονοπάτια και που 
κινηθήκαμε εμείς. Και σ'αυτή την περίπτωση υπάρχουν ελλαφρυντικά. 
Αν αλλάζουμε την αρχικά σχεδιασμένη διαδρομή στο δρόμο! είναι φανερό ότι 
δεν θα έχω μελετήσει πχ...πόσα ρέματα θα περάσουμε και αν το μονοπάτι κάνει 
αναστροφή σε κάποιο σημείο κλπ  Θάχουμε δηλ ελλειπή θεωρητική μελέτη που 
γίνεται όταν προετοιμάζονται οι διαδρομές με τα κλικ της χάραξής τους πάνω 
στο χάρτη.
Τέλος και για αποφόρτιση, η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ διαδρομή φυσικά και θα γίνει στο
εγγύς μέλλον με τα 16,8 Χλμ της !