Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! 
Εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων! 
Γεγονός μέγα και δυσερμήνευτο με κάθε ανθρώπινο μέτρο.
Ο Φώτης Κόντογλου αναφέρει την Ανάσταση ως τη "δοκιμασία της λογικής"!


Γράφει ο βαθύτατα ορθόδοξος Φώτης Κόντογλου, μεταξύ άλλων για το μέγα μυστήριο και το ΘΑΥΜΑ της Αναστάσεως:
Ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει αὐτὴ τὴν πλούσια φτώχεια, καὶ τὴν καθαρὴ καρδιά, ὥστε νὰ τὸν δοῦμε ν᾿ ἀναστήνεται γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς μαζί του.
Αὐτὴ ἡ ἀνηξεριὰ (ἡ ἄγνοια) εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ γνώση: «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως». Καλότυχοι καὶ τρισκαλότυχοι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἔχουνε.